Symposium De Stand van de Waterrecreatie in Nederland 2022

— UITNODIGING: 4 november 2022 —

Symposium – De Stand van de Waterrecreatie in Nederland 2022

In 2019 vond het symposium De Stand van de Waterrecreatie in Nederland voor het eerst plaats in Utrecht. Dit jaar wordt het symposium voor de tweede keer georganiseerd. Bent u als ondernemer, beleidsmaker, onderzoeker, beheerder, bestuurder, belangenbehartiger of op een andere manier betrokken bij het ontwikkelen van de mogelijkheden voor waterrecreatie en watersport? Dan weet u als geen ander dat actuele en betrouwbare data helpen om de juiste beslissingen te nemen of uw standpunt te bepalen. Op 4 november 2022 bent u van harte welkom op het symposium. U kunt zich hier inschrijven.

Datum:            vrijdag 4 november 2022

Tijd:                 10.00 – 15.00 uur

Locatie:          De Observant, Amersfoort

Wat gaat er gebeuren? 

Waterrecreatie Nederland en CELTH organiseren met medewerking van NBTC een landelijk symposium gewijd aan onderzoek over de waterrecreatie in Nederland. Het symposium gaat over:

  • Uitwisseling van uitkomsten van recente onderzoeken op het gebied van watersport, waterrecreatie en waterbeleving.
  • Input verzamelen voor de kennisagenda Monitoring Waterrecreatie en de financiering daarvan.
  • Bouwen aan een duurzaam kennisnetwerk waarin onderzoekers, beleidsmakers, ondernemers en waterrecreanten met elkaar ervaringen, data en kennis uitwisselen.

Het programma:

09:30 De Schutter Inloop en registratie
10:00 Leicesterzaal Opening
Lancering Atlas Waterrecreatie en Watersport
10:15 Leicesterzaal Rondetafelgesprek ‘nut en noodzaak van watersportonderzoek en data’
Bespreking van belangrijkste resultaten en doorwerking van het Watersportonderzoek 2021 en databehoefte bij publieke en private partijen in de waterrecreatiesector. 
11:15 De Schutter Koffiepauze / gelegenheid bekijken landelijke GIS-viewers 
Themasessies ronde 1 
11:30 Geniezaal Waarde Blauwe Landschappen
Europees onderzoek naar de ontwikkeling watersport en waterrecreatie: een kijkje in de Franse keuken.
Door: Voies Navigables de France  (voertaal Engels).
11:30 Leicesterzaal Innovatieve monitoringsmethoden

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen gebruikt het Human Capital Model om effecten op gezondheid in kaart te brengen. Voor het berekenen van de waarden van sport en bewegen is het Social Return On Investment (SROI) instrument ontwikkeld. Deze methoden worden toegelicht evenals de Beweegvriendelijke omgevingsscan (BVO-scan) en de M&E wijzerDaarnaast gaan we in gesprek over of en hoe deze methodes kunnen worden toegepast voor de watersport?

Door: kenniscentrum sport en bewegen

11:30 Henrickzaal Nieuwe watersport- en recreatieonderzoeken
Verdieping uitkomsten landelijk Watersportonderzoek 2021. Wat zijn opvallende resultaten en wat betekent dat voor de ontwikkeling van de watersport?
Door: NBTC.
12:30 De Schutter Lunch / gelegenheid bekijken landelijke GIS-viewers 
Themasessies ronde 2
13:30 Geniezaal Waarde Blauwe Landschappen
Effecten van watersport en waterrecreatie op de omgeving, w.o. effecten op (natuurvriendelijke) oevers en net opgestart onderzoek naar draagkracht en recreatievaart.
Door: Hoogheemraadschap van Delfland.
13:30 Leicesterzaal Innovatieve monitoringsmethoden
Nederlands Verplaatsings Panel (NVP):  (On)mogelijkheden om vrijetijds- en watersportgedrag te onderzoeken op basis van tracking data.
Door: NBTC en Waterrecreatie Nederland. 
13:30 Henrickzaal Nieuwe watersport- en recreatieonderzoeken
Kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de Friese wateren en de meerwaarde van de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk.
Door: ETFI/NHL Stenden.
14:30 Leicesterzaal Plenaire discussie en afsluiting
15:00 De Schutter Borrel / gelegenheid bekijken landelijke GIS-viewers 

 

Wie zijn wij?

Waterrecreatie Nederland is het landelijke kenniscentrum en netwerkorganisatie op het gebied van waterrecreatie in Nederland. Het doel van de stichting is het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland waarbij de focus ligt op de ontwikkeling en het beheer van het landelijke recreatieve vaarroute- netwerk, het vergroten van de veiligheid op het water en het verduurzamen van de waterrecreatie.

CELTH is het Centre of Expertise binnen het domein vrije tijd, toerisme en gastvrijheid. Het kenniscentrum is opgezet door Breda University of Applied Sciences, NHL Stenden Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. CELTH wil op nationaal en internationaal niveau marktpartijen, bestemmingen en industrie helpen bij het maken van keuzes voor bewuste duurzame ontwikkeling.

NBTC,  het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, is de nationale destinatiemanagement-organisatie van en voor Nederland. Op basis van relevante kennis en inzichten zorgt NBTC voor een nationale visie op toerisme en inspireert, verbindt en faciliteert steden, regio’s, ondernemers en andere belanghebbenden in en om de bestemming Nederland.

Kan ik mij alvast aanmelden?
U kunt zich alvast inschrijven via de volgende link: www.waterrecreatienederland.nl/symposium. Meldt u zich tijdig aan, want er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Deelname aan het symposium kost €95 (excl. BTW).