Definitief ontwerp Nieuwe Mark en GreenQuays Breda gepresenteerd

Begin oktober werd tijdens een online bijeenkomst het definitief ontwerp van de Nieuwe Mark in Breda gepresenteerd. Aan het plan om de Mark door te trekken langs de binnenstad van Breda wordt al enkele jaren gewerkt.

GreenQuays

Naast een uitbreiding van het vaarwater voorziet het plan in veel groen, onder meer in de vorm van een stadspark en aan de kades van de Nieuwe Mark. Door een 175 meter lange natuurinclusieve kade te bouwen brengt dit project de natuur terug in dit deel van de binnenstad.

De Gemeente Breda wil de muren en de kades van de Nieuwe Mark vergroenen met bomen, (muur)planten en mossen. Dit levert niet alleen een mooi begroeide kademuur op, maar ook een rijk en gevarieerd dierenleven. Straks zullen mensen, als ze over de rivier de Mark varen of op de kades lopen, dus ook hier de natuur kunnen beleven, aldus de gemeente. Welke omstandigheden nodig zijn om tussen de stenen, op de kades en onder water een rijk planten- en dierenleven te creëren, dat gaan acht organisaties de komende drie jaar met elkaar onderzoeken in het project GreenQuays.  Voor dat project is inmiddels Europese subsidie aan de gemeente Breda toegezegd.

Presentatie plannen

De presentatie van de plannen vond online plaats, en is in zijn geheel terug te kijken via BredaNu. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Paul de Beer. Verder gaven vijf leden van het ontwerpteam een korte lezing over een specifiek thema. Kijkers konden reageren op stellingen en vragen stellen. Een kort verslag van de bijeenkomst en de antwoorden op de vragen die zijn gesteld, is online te bekijken.

Start in 2021?

Het is nog niet bekend wanneer er gestart wordt met het nieuwe plan. Tegen BN de Stem zegt wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66) dat hij kan bijna niet wachten, maar ook zijn beperkingen kent. “Volgend jaar de schop in de grond? Nou, misschien dat we het werk in 2021 aanbesteden. We moeten de Nieuwe Mark wel goed aanpakken, want dit is een heel bewerkelijk traject.’’

Meer informatie is te vinden op Greenquays.nl.

© Visual boven: Greenquays.nl