Zeilende chartervaart verenigt zich in ‘Hollandsche Zeilvloot’

De zeilende chartervaart in Nederland heeft zich verenigd en gekozen voor een gezamenlijke naam en bijpassend logo: Hollandsche Zeilvloot. Met steun van HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, hebben initiatiefnemers Holland Sail, NAUPAR en Frisian Sailing Company de weg ingeslagen naar deze nieuwe naam.

Erfgoed

hollandsche_zeilvloot-logoStijn Boode manager Waterrecreatie van HISWA-RECRON, legt uit: “Duidelijk was dat de naam Chartervaart niet langer voldeed, het is niet iets waar iedereen zich herkent. Net als alle andere namen die de ronde doen, zoals bruine vloot en tall ships. Mooi, maar niet dekkend voor álles wat we hebben varen aan prachtig en historisch erfgoed. We hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk tot een naam te komen die we kunnen gaan gebruiken en vooral ook laden met wat we zijn: zeilende passagiersvaart met schipper.”

Achterban betrokken bij proces

De drie boekingskantoren, aangesloten bij brancheorganisatie HISWA-RECRON riepen hun achterban en enkele andere partijen als BBZ en watersportondernemers mee te denken over de nieuwe naam en bijpassend logo tijdens een aantal workshopsessies. Hierin werd niet alleen gezocht naar de gezamenlijke naam, maar ook naar de drijfveren en waarden, beweegredenen van schippers én boekers en een toekomstgerichte visie die de verschillende partijen delen.

Hollandsche Zeilvloot

De naam Hollandsche Zeilvloot is, ondanks dat deze door de inzet van NAUPAR, HollandSail en Frisian Saling Company tot stand is gekomen, niet alleen bedoeld voor de honderd schepen die bij de drie boekingskantoren die lid zijn van HISWA-RECRON zijn aangesloten. Ook alle zelfstandig varende en schippers van andere boekingskantoren kunnen deze naam gaan gebruiken voor marketing- en communicatiedoeleinden.

Boode vervolgt: “Hoe meer schippers en boekingskantoren die in de commerciële zeilende passagiersvaart actief zijn deze naam gebruiken, uitdragen en delen hoe sterker we staan. De toekomst vraagt om een gezamenlijke aanpak en daar is dit het startpunt van.”