Gemaal Krimpenerwaard krijgt nieuwe visvriendelijke pomp die ook energie opwekt

Gemaal Krimpenerwaard krijgt een nieuwe pomp. Deze pomp is bijzonder: naast het feit dat vissen er heelhuids doorheen kunnen zwemmen, wekt de nieuwe pomp ook energie op.

Gemaal Krimpenerwaard

Het gemaal Krimpenerwaard pompt water vanuit de sloten in de Krimpenerwaard naar de Lek en kan ook water vanuit de Lek naar de Krimpenerwaard voeren als er meer water nodig is in de polder. Daarmee draagt de pomp bij aan droge voeten en voldoende water voor ruim 50.000 mensen in het gebied.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de kans gegrepen om de pomp in de Lekdijk-West in Bergambacht te vervangen door een visvriendelijke pomp met elektromotor, die energie opwekt zodra hij water inlaat. De schoepen van de pomp draaien dan de andere kant op, waarmee energie wordt opgewekt. Deze energie wordt in eerste instantie gebruikt om het gemaal te laten draaien, wat over is wordt teruggeleverd aan het net. Ook bij het inlaten van water is de pomp visvriendelijk.
De aanleg van de nieuwe pomp begint half april als het stormseizoen voorbij is en er weer in en om dijken mogen gewerkt mag worden. De werkzaamheden duren tot in november 2020.

Gezamenlijke financiering

De nieuwe pomp wordt medegefinancierd door de Europese subsidie POP3: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.
Rijkswaterstaat vindt visvriendelijkheid ook belangrijk vanuit Kaderrichtlijn Water en betaalt daarom mee aan de nieuwe pomp. Om het gemaal helemaal visvriendelijk te maken, worden ook de kleppen in de leidingen en de krooshekken aangepast, zodat vis zich niet beschadigt aan scherpe randen of hoeken.

© foto boven: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard