Ontwikkeling Haven Heemstede gaat van start

Op 14 november 2019 heeft de raadscommissie Ruimte van de gemeente Heemstede het inrichtingsplan voor de haven vastgesteld. Daarmee kan gestart worden met de ontwikkeling van de nieuwe haven van Heemstede.

Herinrichting

De plannen voor de herinrichting van de haven aan de Heemsteedse Dreef dateren al uit 2017. In het toenmalige collegeprogramma 2014-2018 (HBB, VVD en CDA) stond “Het college ziet het ontwikkelen van de Haven als een kans voor de lokale economie, recreatie en toerisme”.

Het gereedkomen van het Watertorenplan en de vergevorderde plannen voor Havendreef waren aanleiding in 2014 daadwerkelijk met de Haven aan de slag te gaan. Op een website werd gevraagd om suggesties, als start van de ontwikkeling van de haven. Het aantal reacties was groot; er werden veel ideeën aangedragen om mee verder te gaan. Daarop werd het ‘Havenlab’ opgericht, om de plannen vorm te geven.

Inrichtingsplan Haven Heemstede

Uit het plan: Het huidige inrichtingsplan is het ontwerp van een haven die midden in de gemeente ligt. Dit betekent dat de haven niet alleen een haven is om boten aan te meren, maar dat de haven ook geschikt is als verblijfsruimte. Het is een plek die geschikt moet zijn voor meerdere functies, zoals een haven functie, openbare ruimte en een plek voor evenementen.

De haven is een openbare ruimte voor iedereen en het bevat om die reden meerdere hellingbanen waardoor minder validen en mensen met kinderwagens ook een rondje langs de haven kunnen maken. Op de tribunetrap kan men even gaan zitten om van de haven te genieten of om te praten. Bij een evenement als een sloepenconcert of de intocht van Sinterklaas kan het gebruikt worden als tribune om op te staan of te zitten.

Ligplaatsen

De nieuwe haven moet plaats bieden aan 19 boten met een maximale lengte van 10 meter. Deze ligplaatsensteiger is door middel van een hek afgesloten en enkel te betreden voor ligplaatshouders. Langs de Ankerkade zijn 14 schuine ligplaatsen ten behoeve van de bewoners van de terraswoningen van de Ankerkade. Aan de Industrieweg zijn 26 vaste ligplaatsen met boxpalen gesitueerd voor boten met een lengte van maximaal 7,50 meter. Op deze locatie zouden ook ligplaatsen beschikbaar kunnen worden gesteld aan een ondernemer die de mogelijkheid tot huurboten aanbiedt. Ook bevat de steiger aan de Industrieweg een aanmeerplek voor rondvaartboten.

De haven ligt tussen Heemsteedse Dreef, Havenstraat, Industrieweg en Van den Eijndekade, inclusief het aangrenzende deel van het Heemsteeds Kanaal tot en met de Kanaalweg. Nu is het inrichtingsplan voor de haven vastgesteld.

Bron en impressie boven: Gemeente Heemstede