ICP-herziening per 1 maart definitief

In december 2020 kondigde het Watersportverbond een aanscherping van de aanvraagprocedure van het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP) aan. Inmiddels is er in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een nieuw convenant gekomen dat per 1 maart 2021 in zal gaan.

In oktober 2020 rezen er vragen over het ICP nadat actualiteitenprogramma Nieuwsuur hier aandacht aan had besteed. De aanleiding was dat tientallen Nederlandse zeiljachten door de Italiaanse overheid aan de ketting waren gelegd, omdat het ICP niet meer werd geaccepteerd. Lees hier meer over in een post van het Watersportverbond.

Aanscherping

Het Watersportverbond kondigde daarop aan dat in overleg met het ministerie van I&W de afgifte van het ICP zou worden herzien. Dat heeft geleid tot een aanscherping van de procedure vanaf 1 maart 2021:

  • Een ICP kan alleen aangevraagd worden door een natuurlijk persoon met de Nederlandse nationaliteit of een natuurlijk persoon die aantoonbaar langer dan vijf jaar in Nederland woont.
  • Natuurlijke personen moeten zich rechtstreeks richten tot het Watersportverbond voor een ICP aanvraag. Een ICP kan niet worden aangevraagd door een tussenpersoon.
  • Een ICP kan niet worden aangevraagd op naam van een bedrijf
  • Bij een ICP aanvraag zijn aanvullende documenten vereist, zoals een foto van het vaartuig en het een HIN nummer als de boot na 1998 gebouwd is.

De prijs voor het aanvragen van een ICP is naar aanleiding van de aanscherping gewijzigd. Meer informatie over het ICP en de herziening is te lezen op de website van het Watersportverbond.

Nuttig instrument

Op de eigen website laat het Watersportverbond weten van mening te zijn dat het ICP een nuttig instrument is voor Nederlandse booteigenaren mits deze breed geaccepteerd wordt en misbruik wordt tegengegaan. “Wij blijven ons daarom inzetten voor het behoud ervan. Daarnaast dringen wij er bij het Ministerie op aan het gesprek te blijven voeren met Europese landen die het ICP nu niet accepteren, om tot een vorm te komen die wel wordt geaccepteerd”.

Geldigheid ICP

Op dit moment is het ICP geldig in dezelfde landen als voorheen. De aanscherping betekent niet dat het ICP nu in landen wél wordt geaccepteerd waar dat voorheen niet zo was, zoals in Spanje, Italië en Portugal.