IFD-bruggen worden goedkoper, slimmer en duurzamer

Beweegbare bruggen die gebouwd worden volgens het zogenoemde ‘IFD-principe’ zijn goedkoper, leveren een flinke CO2-reductie op, een kortere bouwtijd en minder verkeershinder. Bovendien zijn ze duurzamer. Dat zijn de uitkomsten van het onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van de provincie Noord-Holland uitvoerde. De provincie streeft er naar om 2020 de eerste IFD-bruggen aan te besteden en te bouwen.

IFD-principe: bouwen met Lego

IFD staat voor Industrieel, Flexibel, Demontabel. Bij dit principe worden bruggen met gestandaardiseerde brugelementen gebouwd. Deze elementen zijn fabrieksmatig geproduceerd, passen precies in elkaar, kunnen snel aangebracht worden én zijn geschikt voor hergebruik. Een beetje zoals bouwen met Lego, waar alles mooi op en in elkaar past. Het betekent zeker niet dat alle bruggen er hetzelfde uit gaan zien; de vorm van de brug zal altijd ontworpen worden passend bij de locatie en functionaliteit van de brug, zegt de provincie Noord-Holland in een nieuwsbericht.

Bouwstenen voor beweegbare bruggen

Volgens het EIB-rapport ‘Bouwstenen voor beweegbare bruggen; verkenning maatschappelijke kosten en baten’ biedt IFD-bouw vele voordelen. Niet alleen kan tot 15% worden bespaard op de bouw- en onderhoudskosten van bruggen, ook de bouwtijd en de verkeershinder kunnen sterk worden beperkt. Bovendien vallen de CO2-emissies lager uit in vergelijking met de bestaande werkwijzen. IFD maakt het mogelijk brugelementen opnieuw te gebruiken.

Waardevol voor vele nieuwe bruggen

Het rapport is waardevol, want de komende decennia moeten er in Nederland duizenden beweegbare bruggen vervangen of gerenoveerd worden. Het is wel belangrijk dat veel wegbeheerders volgens dit principe gaan bouwen, zodat de brugelementen in groten getale geproduceerd kunnen worden.

Landelijke normen

De komende tijd stelt NEN, samen met de provincie Noord-Holland en tal van andere partijen, landelijke normen op voor IFD-bouw van bruggen. Deze normen vormen de basis voor het aanbesteden en bouwen van beweegbare bruggen. Het streven is om de nieuwe normen in 2018 gereed te hebben en in 2020 de eerste IFD-bruggen aan te besteden en te bouwen. Verder onderzoekt zij welke bruggen in Noord-Holland in aanmerking komen voor IFD-bouw.

(Foto hierboven: Waalbrug in aanbouw, https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Thea van den Heuvel Fotografie)