Provincies dringen bij het rijk aan voor hulp aan hard getroffen toeristische sector

De twaalf provincies vragen het rijk om ook maatregelen te treffen voor de Nederlandse toerisme- en recreatiesector. Ondernemers in deze sector worden door de noodzakelijke maatregelen die het kabinet treft om het corona-virus in te dammen hard geraakt.

Nu ook het kabinet aangeeft dat de maatregelen over de meivakantie heengetrokken worden zien ondernemers hun omzetten verdampen. Hoewel zeer noodzakelijk voor het bestrijden van het virus komen bedrijven en vele banen daarmee op het spel te staan.

Maatregelen

Daarom pleiten de provincies bij de staatsecretaris van Economische zaken voor de volgende maatregelen:

  • geef ondernemers uit de toerismesector ook toegang tot de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen sectoren COVID-19.
  • roep een garantiefonds in het leven en
  • stel een gezamenlijke taskforce in.

Lees hier de oproep van de provincies aan het Rijk.

(Bron: IPO)