Derde Kennis- en netwerkbijeenkomst Netwerk Waterrecreatie druk bezocht

Op vrijdag 13 april vond in Amsterdam de derde Kennis- en Netwerkbijeenkomst van het Netwerk Waterrecreatie plaats. Voor de bijeenkomst waren deelnemers van het Netwerk Waterrecreatie en de private bestuurlijke partners Waterrecreatie Nederland uitgenodigd.

Versterken en samenwerken

Het doel van de bijeenkomst was om zowel het netwerk als de samenwerking binnen de waterrecreatiesector te versterken. Hiertoe werden een tweetal werksessies gehouden. De eerste was bedoeld als tussentijdse evaluatie van de gezamenlijke ambities Toekomstvisie Waterrecreatie 2025. Er werd geïnventariseerd wat er al bereikt was, waar in de verschillende regio’s en thema’s aan gewerkt werd en ook wat er nog moet gebeuren.

Verkiezingen

In de tweede werksessie ging men ‘aan de slag met de verkiezingen’. Deze sessie was vooral bedoeld als voorbereiding op de aankomende verkiezing van de provincies en waterschappen in 2019. Door nu alvast een gezamenlijke actielijst op te stellen kan het netwerk straks effectiever handelen, zo is het uitgangspunt. Ook werd er aandacht besteedt aan de nieuwgekozen gemeentebesturen.

Diversificatie

Tijdens de plenaire afsluiting kwam het thema van vernieuwing/verjonging en diversificatie van het netwerk ter sprake, en werd afgesproken hier aan te gaan werken. Bekijk hieronder een aantal foto’s van de bijeenkomst.

« van 3 »