Tweede Kamer houdt hoorzitting over toerisme en ‘Gastvrijheidseconomie’

 

Woensdag 24 januari vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de spreiding van toerisme in Nederland. In 2017 hebben 17,6 miljoen internationale bezoekers ons land bezocht. Momenteel bezoeken veel gasten Amsterdam, Giethoorn, Kinderdijk, Volendam en andere hotspots, met zwaardere belasting als gevolg.

Groei zet door

Op basis van prognoses van de Wereld Toerisme Organisatie van de VN, zou Nederland in 2030 nog eens 7 miljoen extra internationale bezoekers kunnen verwachten. Als we nu niets doen bezoeken onze toekomstige gasten dezelfde plekken op dezelfde momenten. Spreiding van onze gasten is daarom noodzakelijk zodat steden, streken en dorpen in Nederland bruisend en leefbaar blijven, zo is de gedachte.

Gastvrij Nederland – Holland City

Gastvrij Nederland is de koepel van samenwerkende brancheorganisaties in toerisme en recreatie waar ook HISWA Vereniging bij is aangesloten. Samen met de partners bracht Jos Vranken, directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) namens Gastvrij Nederland het standpunt in dat er een Holland City strategie moet komen die door het rijk moet worden opgepakt samen met de regionale overheid. 

Strategie gedragen door alle partijen

Het advies: Investeer in de bestemming Nederland op een manier die duurzaam ruimte en richting geeft. Door het spreiden van bezoekers, verbeteren van fysieke en digitale bereikbaarheid, effectieve binnenlandmarketing en het borgen van routenetwerken voor varen, wandelen en fietsen. Dat was de boodschap van Gastvrij Nederland. Ze riep de rijksoverheid op om te helpen om een integrale en rijksbrede strategie op de bezoekerseconomie te ontwikkelen Dit werkt tevens als innovatieprikkel om provinciale en gemeentelijke overheden en bedrijfsleven te stimuleren om gezamenlijk de handschoen op te pakken.

Steun van HISWA

De strategie is zowel gericht om de groeiende bezoekersstromen uit het buitenland beter te spreiden over Nederland, maar ook voor de Nederlander die zelf in Nederland de vrije tijd doorbrengt. Het vraagt om een goede samenwerking tussen diverse ministeries onderling maar ook met provincies, waterschappen en gemeenten.

Benut de vaarwegen

Giel Polman, directeur van de samenwerkende VVV’s Limburg accentueerde nog het belang van het verbeteren en betere benutten van onze watersportgebieden en vaarwegen. Voor velen een nog niet ontdekte wereld van water. HISWA Vereniging laat in de eigen nieuwsbrief weten deze aanpak te steunen en werkt samen met de partners om de Tweede Kamer en de diverse ministeries te overtuigen van deze aanpak voor de komende jaren. Daar zullen alle ondernemers in de watersport en leisure baat bij hebben.