Burgerinitiatief opknappen haven Oudenbosch ‘Waterpoort naar Rome’ is succes

Een burgerinitiatief om de haven van Oudenbosch weer ‘beleefbaar’ te maken boekt succes. Het heeft inmiddels geleid tot een nauwe samenwerking met de gemeente Halderberge. Ook de Visie Waterrecreatie in het gebied werd eerder dit jaar unaniem aangenomen.

‘Parel van Oudenbosch’

“Door het herbeleven en weer zichtbaar maken van de oude turfgeschiedenis van de haven van Oudenbosch voegen we een PAREL toe aan de rijke cultuurgeschiedenis die Oudenbosch rijk is.” zo staat op de website Waterpoort naar Rome.

Missie

Stichting Waterpoort naar Rome werkt hiervoor nauw samen met de Gemeente Halderberge met als doel om de nieuwe visie voor de haven te willen realiseren binnen een termijn van 5 jaren. “In onze eerste aanzet hebben wij een stappenplan en compleet voorstel voor de herinrichting c.q. vernieuwing opgemaakt en voorgelegd aan betrokken instanties”. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet.

Aandachtspunten

Bij de aandachtspunten voor de herinrichting is veel aandacht beleving, waterkwaliteit, biodiversiteit en veiligheid en beheer, zo blijkt uit onderstaande overzicht:

Lees meer over de herinrichting op de website Waterpoort naar Rome.