Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving – Thema Waterrecreatie

Provincie Zuid-Holland bouwt samen met zijn partners aan de Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Waterrecreatie is één van thema’s in dit programma. Er zijn drie speerpunten benoemd die elk meerdere thema’s omvatten. Klik op onderstaande viewers om te weten te komen over de speerpunten.

Verbreden en verdiepen

Nu is het moment om de thema’s te vullen met concrete ambities en projecten, klein en groot, korte termijn en lange(re) termijn. Kortom “verbreden en verdiepen”. Begin juni is hiervoor een werksessie met de verschillende stakeholders geweest. Maar ook wordt de relevante informatie uit de Samenwerkingskaart Waterrecreatie gebruikt. In deze viewers vindt u de opbrengst tot nu. Maar de kaart is nog niet compleet. We missen nog projecten en ambities in sommige regio’s en gemeenten.

Prioriteren en selecteren

We vragen u daarom voor aankomende weken hiervoor input te leveren om het beeld compleet te maken zodat we in het najaar tot scherpe keuzes kunnen komen. Dit noemen we “prioriteren en selecteren”. Het gaat om de volgende acties voor je eigen gemeente of regiogebied:

  1. Controleren of de gegevens/ locaties die nu op de kaart staan juist zijn, op juiste plek staan en de juiste naamgeving hebben. Gebruik hiervoor het online invulformulier.
  2. Controleren of er projecten en concrete ambities ontbreken of juist van de kaart moeten. Gebruik hiervoor het online invulformulier.
  3. Gegevens per locatie uit je eigen gemeente of werkgebied aan te vullen, t.b.v. selecteren en prioriteren; download hiervoor deze excel-sheet.
  4. Deze website door te sturen naar collega gemeenten/ waterschappen/ andere stakeholders die ook waardevolle input kunnen en willen leveren.

Ten aanzien van de informatie per ambitie of project, hoe completer de informatie hoe meer kans om in de Uitvoeringsagenda meegenomen te worden. 31 augustus sluiten we de kaart en gaan we voorbereiden op broedsessie III waarin we gaan prioriteren en selecteren.